Fundamin Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Damar İçi (i.v), Kas İçi (i.m) Sığırlarda, atlarda ve köpeklerde damar içi (i.v) kas içi (i.m) yolla uygulanır. Sığırlarda 2,2 mg/kg (45 kg c.a. 2 ml) günlük doz olarak, tercihen (i.v) kullanılıp, azami kullanım süresi 5 gündür. Endotoksin ve E.coli septisemilerinde gerekirse 8 saat ara ile yarı doz (1.1 mg/kg) tekrarı yapılabilir. Atlarda (i.m) ve (i.v) olarak 1.1 mg/kg (45 kg c.a 1 ml) kullanılıp, azami tedavi süresi 5 gündür. Kolit sancılarında (i.v) kullanılmamalıdır, sancı devamında doz tekrarı yapılabilir. Köpeklerde günde 1 kez olmak üzere 3 gün süre ile 0,5-2.2 mg/kg dozda (0.05-0.225 ml/5kg ) (i.m) uygulanır. Göz hastalıklarında (i.v) 0,5 mg/kg dozda 1-2 uygulama, akut mide genişlemesinde 1 mg/kg dozda tek uygulama, sindirim kanalı tıkanmasında günde 1-2 defa 0.5 mg/kg dozda 3 kez uygulanmalıdır. Hepsinde ana destekleyici sağaltımlar yapılmalıdır.

KULLANIM SAHASI


Ürün analjezik, anti-ınflamatuar ve antipiretik etkili olup; yangı, ağrı, topallık, kolit, düz kas spazmları, endotoksik şok, E.coli septisemisi, akut mide genişlemesi ve sindirim kanalı tıkanmalarında kullanılır. Sığırlarda tek doz halinde akut mastitis, iskelet ve kas sistemi ağrı ve yangılarında kullanılır. Mastitis kaynaklı endotoksik şok tedavisinde çok etkilidir. Yeni doğanlardaki E.coli septisemilerinde de tedaviye ek olarak uygulanır. Atlarda tek doz halinde tendo, kas ve iskelet sistemi ağrı, yangı ve topallıklarında, iç organların düz kas spazmlarından kaynaklanan (kolit) ağrı ve sancıların sağaltımında kullanılır. Ağrı ve yangı ile seyreden hastalıklar da tedaviye yardımcı olarak tatbik edilir. Köpeklerde akut mide genişlemesi ve sindirim kanalı tıkanıklıkları yanında yukarıda belirtilen endikasyonlara karşı genelde tek doz olarak kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen hayvanlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 5 gün ( 10 sağım) süreyle elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.

Fundamin Enjeksiyonluk Çözelti

Hedef Tür: Sığır, At, Köpek
Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100 ml, 250 ml
Bileşimi: 50 mg fluniksin baz (meglumin tuzuna eşdeğerde)