Ba-Tick Dökme Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Sığır, koyun ve köpeklerde deriye bel kemiği üzerinde omuzdan kuyruk sokumuna kadar şerit şeklinde dökülerek uygulanır. Sığırlar için pratik doz tablosu (1 ml/ 10 kg canlı ağırlık için)
CANLI AĞIRLIK
UYGULAMA MİKTARI
100 kg canlı ağırlığa kadar 10 ml
100 - 200 kg 20 ml
200 - 300 kg 30 ml
300 - 400 kg 40 ml
400 kg’dan fazla 50 ml
Şişenin kapağı açılır ve ölçek haznesine canlı ağırlığa göre tatbik edilecek doz şişe sıkılarak aktarılır. Ölçekli hazneye alınan doz deri üzerine tatbik edilir.

Koyunlar için pratik doz tablosu (1 ml/ 10 kg canlı ağırlık için)

CANLI AĞIRLIK
UYGULAMA MİKTARI
10 kg canlı ağırlık için 1 ml
15 kg canlı ağırlık için 1,5 ml
20 kg canlı ağırlık için 2 ml
30 kg canlı ağırlık için 3 ml
40 kg canlı ağırlık için 4 ml
50 kg canlı ağırlık için 5 ml
Şişenin kapağı açılır ve ölçek haznesine canlı ağırlığa göre tatbik edilecek doz şişe sıkılarak aktarılır. Ölçekli hazneye alınan doz deri üzerine tatbik edilir.
Uygulama koyunlarda iki şekilde yapılabilir:
a. Yeni kırkılmış koyunlarda omuzdan kuyruk sokumuna kadar belkemiği üzerine akıtılarak kullanılır. Eğer hayvanların yapağı veya kılları uzunsa bu takdirde sırt üzerindeki yapağı veya kıl elle iki yana açılarak çizgi şeklinde açılan deri kısmı üzerine yine akıtılarak kullanılır.
b. Hayvan kalçası üzerine oturtularak karnın yanlarındaki, ön ve arka bacaklar arasındaki yapağısız ya da kılsız çıplak kısımlara, mümkün olduğu kadar çok noktaya ilaç uygulanacak şekilde akıtılarak kullanılır. Yukarıda tarif edildiği şekilde ilacı kullanmak için 5 cc’lik plastik bir şırınga yeterlidir. Şırınganın ucuna iğne takılmayacaktır. İstenilen dozda şırıngaya çekilen ilaç yukarıda tarif edildiği gibi hayvana tatbik edilir.
Psoroptik uyuz vakalarında: Gerek sığırlarda ve gerekse koyunlarda uyuz ve bit varsa bu takdirde yukarıda belirtilen dozların iki katı uygulanır.
Köpeklerde
Demodex uyuzu mücadelesinde 1 ml/10 kg canlı ağırlığa uygulanır. Uyuzlu bölgeler üzerine direkt uygulanabileceği gibi omurga üzerine burun üstünden kuyruk sokumuna kadar dökülür.
İlave kış ilaçlaması yapılırsa çok konakçılı kenelerin genç dönemlerinin kış aylarında aktif oldukları bölgelerde gelecek yaz mevsimine kadar gelişecek hayvanları enfeste edecek kene miktarı büyük ölçüde azaltılmış olur

KULLANIM SAHASI


Ba-tick Dökme Çözelti, sığır ve koyunlarda yaygın biçimde karşılaşılan ısırıcı sinek, emici ve sokucu bit (Haemotopinus sternus, Linognathus vituli, Bavicola bovis, B. ovis, Melophagus ovinus), kene, uyuz etkenlerine ve diğer dış parazitlere bağlı enfestasyonların sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılır.
İleri derecede duyarlı olan dış parazit çeşitleri arasında, Amblyoma sp., Boophilus sp., Hyaloma sp., Rhipicephalus sp., Ixoides ricinus, Dermacentor sp. gibi keneler ve uyuz etkenlerinden Psoroptes uyuzu bulunur.
Köpeklerde Demodex canis’den ileri gelen uyuz enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Sığırlarda et ve süt için 0 “sıfır” gün, koyunlarda et için 0 “sıfır” gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz.

Ba-Tick Dökme Çözelti

 

Hedef Tür: Sığır, Koyun, Köpek
Ticari Takdim Şekli:
100 ml, 500 ml
Bileşimi:
10 mg flumetrin