Ba-sulfa TMP Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Kas İçi (i.m), Damar İçi (i.v) farmakolojik doz günlük 16 mg/kg canlı ağırlık olup, pratik doz günlük 1 ml/15 kg canlı ağırlık olarak uygulanır.Sığırda kas içi ve damar içi, atlarda tercihen yavaş ve vücut ısısına yakın olarak damar içi uygulanır. Tedavi için genellikle tek doz yeterlidir. Tedaviye, günde bir kez en fazla arka arkaya 3 gün devam edebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda 10 kg canlı ağırlığa 1 ml BA-SÜLFA TMP Enjeksiyonluk Çözelti kullanılabilir. Uygulamada asepsi şartlarına uyulmalıdır. Enjektör ve iğnenin asepsisi için alkol ve diğer dezenfektanlar kullanılmamalıdır. Hastalığın seyrinde olumlu bir gelişme olmaması halinde, antibiyogram testi yapılmalıdır. Hayvan Canlı ağırlık (Kg) Ba-Sülfa TMP (1 ml/15 Kg) Uygulama yolu
At 450-600 30-40 ml Damar içi (i.v.)
Tay 50-150 4-10 ml Damar içi (i.v.)
Sığır 450-600 30-40 ml Kas içi (i.m.),damar içi (i.v.)
Dana 50-150 4-10 ml Kas içi (i.m.),damar içi (i.v.)
Buzağı 15-40 1-3 ml Kas içi (i.m.)
Köpek 5-30 0.3-2 ml Kas içi (i.m.)
Kedi 1.5-7.5 0.1-0.5 Kas içi (i.m.)

KULLANIM SAHASI


Sığır, at, kedi ve köpeklerde duyarlı bakterilerin meydana getirdiği aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
Solunum sistemi enfeksiyonları (bronşitis, pnömoni, laringitis, faringitis, tonsillitis, sekonder solunum sistemi enfeksiyonları), sindirim sistemi enfeksiyonları (gastroenteritis), ürogenital sistem enfeksiyonları (metritislerde lokal tedaviye ek olarak, nefritis, sistitis, vajinitis ve diğer ürogenital bakteriyel enfeksiyonlar)
Ayrıca duyarlı bakterilerin sebep olduğu çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları, doğum sonrası enfeksiyonlar ve septisemilerde endikedir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasında sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır. Eti için yetiştirilen atlarda kullanılmaz.

Ba-sulfa TMP Enjeksiyonluk Çözelti

 

Hedef Tür: Sığır, At, Kedi, Köpek
Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100ml
Bileşimi:
215.8 mg sulfadimidin sodyum, 40 mg trimetoprim