Aniprazol KK Oral Tablet

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Köpek ve kedilerde doz bilgisi:

Farmakolojik dozu: Praziquantel 5 mg /kg canlı ağırlık,
                                   Fenbendazol 50 mg/kg canlı ağırlık

Pratik dozu: her 10 kg canlı ağırlık için 1 tablet.
10 kg  - 1 tablet
11-20 kg - 2 tablet
21-30 kg - 3 tablet

KULLANIM SAHASI


ANİPRAZOL KK Oral Tablet; Köpek ve kedilerde aşağıda isimleri yazılı şerit ve yuvarlak kurtlara karşı mücadelede kullanılan kombine bir üründür.
Askaritler: Toxocara canis , Toxocara catis, Toxascaris leonia
Kancalı Kurtlar: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum
Şeritler: Echinococcus granulosus, Ecinococcus multilocularis,Dyplidium caninum, Taenia sp.
Multiceps multiceps, Mesocestodies corti
Kamçılı kurtlar: Trichuris vulpis

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

Aniprazol KK Oral Tablet

 

Hedef Tür: Kedi, Köpek
Ticari Takdim Şekli:
30 tablet
Bileşimi:
50 mg praziquantel, 500 mg fenbendazol