Sülfamega Oral Süspansiyon

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Oral Uygulanacak günlük doz 1 kg canlı ağırlık başına 33 mg aktif bileşen diğer bir deyişle; 3,64 kg canlı ağırlık başına 1 ml Sülfamega Oral Süspansiyon olmalıdır. Bu miktar, 750 Litre içme suyuna yaklaşık 1 Litre oranında uygulanarak elde edilebilir. Tedaviye 3-4 gün boyunca devam edilmelidir. Tavsiye edilen doz, hayvanın günlük su tüketimi ve tedavi edilecek hayvanların vücut ağırlığı ve sayısı baz alınarak, uygulanması gereken ilaç miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanabilir Tedavi edilecek broilerlerin ortalama vücut ağırlığı (kg) = (I) içme suyu başına xx ml
Broiler başına günlük ortalama su tüketimi (I) ×3.64 Sulfamega Oral Süspansiyon

Ürünün bir litresi 1079 gram ağırlığındadır; dolayısıyla aşağıdaki formül baz alınarak, içme suyuna eklenecek ürün miktarını ölçmek üzere aynı zamanda ürünün ağırlığı kullanılabilir:

İçme suyuna eklenecek miktar (g/L)= Hesaplanan ml/L ×1.079.

Doğru dozaj sağlamak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlenmelidir. Günlük miktar, bütün ilacın 24 saat içinde tüketileceği şekilde içme suyuna eklenmelidir. Ilaçlı içme suyu her 24 saatte bir değiştirilmelidir. Tedavi dönemi boyunca hayvanlar, ilaçlı sudan başka su kaynaklarına erişmemelidir. Bununla birlikte, hayvanların daima yeterli suya sahip olmaları sağlanmalıdır. İlaçlama periyodunun bitiminden sonra, subterapötik miktarda aktif maddenin alınmasını önlemek için su besleme sistemi uygun şekilde temizlenmelidir.

KULLANIM SAHASI


Hastalığın teşhis edildiği sürülerde trimetoprim ve sulfametoksazole duyarlı Escherichia coli kaynaklı solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde endikedir

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar ve hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan kanatlılarda kullanılmamalıdır

Sulfamega Oral Süspansiyon

 

Hedef Tür: Kanatlı
Ticari Takdim Şekli:
100 ml, 1000 ve 25000 ml
Bileşimi: 400 mg sulfametoksazol, 80 mg trimethoprim