Megatril Oral Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Oral Kuzu ve buzağılarda: Farmakolojik doz günlük 5 mg/kg canlı ağırlık olup pratik dozu 1 ml/20 kg canlı ağırlık/ gün dozda içme suyu ile oral yolla uygulanır. Tedaviye 3-5 gün süre ile devam edilmeli, şiddetli ve kronik seyirli enfeksiyonlarda doz 2 katına kadar çıkartılmalıdır. Şişeye monte edilen pompa ile her basıldığında 1,5 ml çözelti verilir. Uygulama sırasında pompanın ucu ağız boşluğuna ve boğaza doğru yerleştirilir ve istenilen doza göre ayarlama yapılır.
Kanatlılarda: Farmakolojik doz günlük 10 mg/kg canlı ağırlıktır. Bu dozun kanatlıların 24 saat boyunca tüketecekleri içme suyu içinde ve 3 gün süre ile devamlı olarak bulunması temin edilmelidir.Tedavi süresi Salmonella enfeksiyonlarında 5 gündür. Kanatlı ortalama canlı ağırlığı (gr) 1000 adet kanatlıda kullanılacak MEGATRİL miktarı (ml) 5000 adet kanatlıda kullanılacak MEGATRİL %10 miktarı (ml) 10000 adet kanatlıda kullanılacak MEGATRİL %10 miktarı (ml)
40 4 20 40
100 10 50 100
150 15 75 150
250 25 125 250
500 50 250 500
1000 100 500 1000
1500 150 750 1500
2000 200 1000 2000

KULLANIM SAHASI


Ürün etçi hindi ve tavuklar ile rumen faliyetlerinin henüz başlamadığı buzağı ve kuzularda enrofloksasine duyarlı gram negatif, gram pozitif bakterilerle mycoplasma’ların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamadan sonra eti için yetiştirilen buzağılar 8 gün, kuzular 10 gün, tavuklar 12 gün ve hindiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi ve tavuklara kullanılmaz.

Megatril Oral Çözelti

 

Hedef Tür: Buzağı, Kuzu, Etçi Hindi, Etçi Tavuk
Ticari Takdim Şekli:
100 ml, 3000 ml, 5000 ml
Bileşimi: 100 mg enrofloksasin