Baranisin Aqua Oral Toz/VIP

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Oral BARANİSİN AQUA Oral Toz yem ile karıştırılarak oral olarak kullanılır.
Farmakolojik doz : 75 mg/kg canlı ağırlık/ gündür.
Pratik doz : 10 kg canlı ağırlık için 1 g dozunda BARANİSİN AQUA Oral Toz
4-10 gün süreyle kullanılır.

KULLANIM SAHASI


BARANİSİN AQUA Oral Toz tatlı ve tuzlu su balık türlerinde aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır;
- Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida’nın neden olduğu Frunkulosis
- Aeromonas liquefaciens, A. hydrophila, A. sobria’nın neden olduğu Bakteriyel hemorajik septisemi
- Pseudomonas spp.’nın neden olduğu Bakteriyel Septisemi
- Yersinia ruckeri’nin neden olduğu Yersiniosis (Kızıl Ağız Hastalığı)
- Photobacterium damsela subsp. piscicida’ın neden olduğu Pasteurellosis (Pseudotüberkülosis)
- Vibrio anguillarum, Vibrio vulnificus, Vibrio alginolyticus gibi Vibrio türlerinin neden olduğu Vibriosis (Kızıl Hastalığı)
- Vibrio salmonicida’nın neden olduğu Soğuk Su Vibriosisi
- Flavobacterium psychrophilum’un neden olduğu Soğuk Su Hastalığı
- Flexibacter sp., Cytophaga sp. ve Tenacibaculum maritimum’un neden olduğu Bakteriyel Solungaç Hastalığı, Bakteriyel Yüzgeç Hastalığı
- Lactobacillus piscicola’nın neden olduğu yalancı Böbrek hastalığı

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra günlük su ısılarının toplamı 500 0C’ye ulaşıncaya kadar balıklar insan tüketimi için hasad edilmemelidir. (İlaç kalıntı arınma süresi balıketi için 500 0C/gün’dür).

 

Hedef Tür: Tatlı ve Tuzlu Su Balıkları
Ticari Takdim Şekli:
1 ve 5 kg
Bileşimi: 755 mg oksitetrasiklin hidroklorür