Gentadur %10 Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Kas İçi (i.m), Damar İçi (i.v), Deri Altı (s.c) tüm hedef hayvanlarda farmakolojik dozu günlük 4 mg/kg canlı ağırlık olup; kas içi (İM), deri altı (SC) ve yavaş damar içi (İV) yolla aşağıda belirtilen dozlarda uygulanır.
Sığır ve at : 4.0 ml / 100 kg canlı ağırlık Köpek : 0.4 ml / 10 kg canlı ağırlık
Tay : 2.0. ml / 50 kg canlı ağırlık Kedi : 0.2 ml / 5 kg canlı ağırlık
Buzağı : 2.0 ml / 50 kg canlı ağırlık
Sığır, at, buzağı ve taylarda 3 ila 5 gün süre ile her 12 saatte bir enjeksiyon tekrarlanır. Köpeklerde 1. gün 12 saatte bir enjeksiyonu takip eden uygulamalara günde bir kez 3 ila 7 gün süreyle devam edilir. Kedilerde her 12 saatte bir enjeksiyon şeklinde 3 ila 7 gün süreyle tedaviye devam edilir

KULLANIM SAHASI


Sığır, at, köpek ve kedilerde gentamisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları , septisemiler ve diğer yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 80 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün (4 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.

Gentadur %10 Enjeksiyonluk Çözelti

 

Hedef Tür: Sığır, At, Köpek, Kedi
Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100 ml, 250 ml
Bileşimi: 100 mg gentamisin baza eşdeğer gentamisin sülfat