Fundamin Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Sığırlarda ve atlarda damar içi (i.v) yolla uygulanır.

Sığırlarda; Farmakolojik dozu damar içi yolla 2,2 mg/kg c.a/gündür.
Pratik olarak 2 ml/45kg canlı ağırlık dozunda kullanılıp, azami tedavi süresi 5 gündür.

Atlarda; Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında farmakolojik dozu damar içi yolla 1.1 mg/kg c.a/gündür. Pratik olarak 1 ml /45kg canlı ağırlık dozunda kullanılıp, azami tedavi süresi 5 gündür.

Kolik vakalarında damar içi yolla 1,1 mg/kg/gün farmakolojik dozda, 1ml/45 kg c.a. şeklinde kullanılır. Kolik tekrarlarsa ikinci kez de uygulanabilir. Gastrointestinal kanaldaki kan dolaşımının bozulduğu gastrik torsiyon ve diğer durumlar ile ilişkili endotoksemi ve septik şokun tedavisi için; damar içi olarak 6-8 saatte bir 0,25 mg/kg (1 ml/ 200 kg) dozunda uygulanır.

KULLANIM SAHASI


Ürün antiinflamatuvar, analjezik, antipiretik ve antiendotoksik etkilere sahip olup:
Sığırlarda; akut mastitiste, solunum yolu hastalığına bağlı akut enflamasyonun kontrolünde, akut pulmoner amfizem (fog fever) hastalığında kullanılır.
Atlarda; iç organların düz kas spazmlarından kaynaklanan (kolik) ağrı ve sancıların sağaltımında kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen hayvanlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 5 gün ( 10 sağım) süreyle elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.

Fundamin Enjeksiyonluk Çözelti

Hedef Tür: Sığır, At
Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100 ml, 250 ml
Bileşimi: 50 mg fluniksin baz (meglumin tuzuna eşdeğerde)