Bavet Menbuton Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Buzağı(6 aylık yaşa kadar), Koyun ve Keçiler derin kas içi veya yavaş damar içi 10 kg'a 1 ml
Sığırlarda damar içi 15-20 kg'a 1 ml
Atlarda yavaş damar içi 20-40 kg'a 1 ml

KULLANIM SAHASI


Sığırlarda, atlarda koyun ve keçilerde; sindirim bozuklukları ve karaciğer yetmezliklerinde hepato-sindirim faaliyetinin uyarılması amaçlı kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Et ve süt için sıfır (0) gündür.

Bavet Menbuton Enjeksiyonluk Çözelti

Hedef Tür: Sığır ve Buzağılar, Koyun, Keçi, At
Ticari Takdim Şekli:
100 ml
Bileşimi:
100 mg menbuton