Ba-Sülfa Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Ba-Sülfa Enjeksiyonluk Çözelti; atlarda yavaş ve vücut ısısına yakın olarak vena içi, sığırlarda kas içi ve yavaş vena içi, kedi ve köpeklerde kas içi, vena içi veya deri altı yolla uygulanmalıdır. Tavsiye edilen farmakolojik doz sığır ve at için günlük 16-24 mg/kg vücut ağırlığı olup, pratik doz günlük 1 ml/ 10 -15 kg vücut ağırlığı olarak uygulanır. Kedi ve köpeklerde farmakolojik doz 16 mg/kg vücut ağırlığı olup; pratik doz günlük 1 ml/ 15 kg vücut ağırlığı olarak uygulanır.

KULLANIM SAHASI


Sığır ve atlarda, sülfadimidin ve trimetoprime duyarlı mikroorganizmalardan kaynaklanan solunum sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem enfeksiyonları, deri ve tırnak enfeksiyonlarının erken evrelerinin tedavisinde; kedi ve köpeklerde sülfadimidin ve trimetoprime duyarlı mikroorganizmalardan kaynaklanan solunum sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasında sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.

Ba-sülfa TMP Enjeksiyonluk Çözelti

 

Hedef Tür: Sığır, At, Kedi, Köpek
Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100 ml, 250 ml
Bileşimi:
215.8 mg sulfadimidin sodyum, 40 mg trimetoprim