Permectin 450 EC

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Etikette belirtilen oranlarda sulandırılarak uygulama yapılır. Açık alanlarda ULV cihazları ile hacimsel uygulama yapılır. Cihazın kalibrasyonuna göre doz belirtilen oranlarda uygulanır. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız.

Permectin 450 EC

 

Hedef Tür: Sivrisinek, Karasinek (Ergin), Hamamböceği, Kene larva
Ticari Takdim Şekli:
100 ml, 500 ml, 1 Litre, 5 Litre
Bileşimi: Permethrin (CAS no: 52645-53-1) %30 (a/h)
Tetramethrin (CAS no: 7696-12-0) % 5 (a/h)
PBO (CAS no: 51-03-6) % 10 (a/h)