Permectin 350 EC

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Uygulama cihazının tankı yarıya kadar su ile doldurulur. Önerilen dozda ürün tanka eklenir ve tank tam dolu hacme tamamlanır. ULV cihazları ile hacimsel uygulama yapılır. Uygulamalarda araç hızının 15 km/saat olmasına dikkat edilmelidir. Cihazın kalibrasyonuna göre doz belirtilen oranlarda uygulanır. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız.
Yüzey uygulaması;
Uygulama yapılacak pulverizatörün yarısına kadar su ile doldurulduktan sonra doz tablosunda belirtilen miktarda ürün pulverizatöre katılır ve tam dolu hacme su ile tamamlanır.

Permectin 350 EC

 

Hedef Tür: Sivrisinek, Karasinek (Ergin), Hamamböceği, Kene larva
Ticari Takdim Şekli:
100 ml, 5 litre
Bileşimi: Permethrin (CAS no: 52645-53-1) %30 (a/h)
Tetramethrin (CAS no: 7696-12-0) % 1 (a/h)
PBO (CAS no: 51-03-6) % 4 (a/h)