Nocurat Mum Blok

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Nocurat Mum Blok mesken ve çevresi kullanımlarında çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil ya da yabani hayvanların ulaşamayacağı kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. Yemler istasyonlar içine sallandığında dökülmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yemler gıda veya su kaynaklarına bulaşabilecek alanlarda kullanılmamalıdır. Yem istasyonlarının üzerine “ Dikkat Fare Zehiri” uyarısı yazılmalıdır. Fare için istasyon başına 1-5 adet blok yem, sıçan mücadelesi için istasyon başına 3-5 adet blok yem olacak şekilde sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere yerleştirilir veya bağlanır. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Yem istasyonları uygun aralıklarda kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır.

Nocurat Mum Blok

 

Hedef Tür: Fare, Sıçan
Ticari Takdim Şekli:
80 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg
Bileşimi: Difenacoum (CAS no: 56073-07-5) %0,005