Facorat Pellet

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Nocurat Pasta kullanımlarında çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil ya da yabani hayvanların ulaşamayacağı kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. İç alanlarda uygun yerlerde kilitli kemirgen yem istasyonları içinde, kullanılmalıdır. Yemler istasyonlar içine sallandığında dökülmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yemler gıda veya su kaynaklarına bulaşabilecek alanlarda kullanılmamalıdır. Yem istasyonlarının üzerine “ Dikkat Fare Zehiri” uyarısı yazılmalıdır. Fare mücadelesi için 20g-50g sıçan mücadelesi için 60g-150g olacak şekilde sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere yerleştirilir veya bağlanır. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Yem istasyonları uygun aralıklarda kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır. İstasyon dışına dökülmüş, kirlenmiş yemler imha edilerek yenilenmelidir.

Facorat Pellet

 

Hedef Tür: Sıçan
Ticari Takdim Şekli:
50 g, 75 g, 100 g, 125 g, 150 g
Bileşimi: Brodifacoum (Cas No: 56073-10-0) %0,005