Difluban %48 SC

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Difluban % 48 SC karasinek larvalarını kontrol etmek için formüle edilmiştir. Karasinek larvları üzerine temas ve sindirim yoluyla kitin sentezini engelleyici olarak etkilidir. Karasineklerde I. II. III. ve erken III. dönem larvalara etkilidir. Her kullanım öncesi ürün mutlaka çalkalanmalıdır. İlaçlama tankının yarısına kadar su koyulduktan sonra hesaplanan miktarda ürün tanka ilave edilir ve su ile dolu hacime tamamlanır. Ürün zehirli olmayıp enzim-metabolik etkiye sahip olduğundan larvalar üzerine öldürücü etkisi uygulamadan 10 gün sonra görülür.

Difluban %48 SC

 

Hedef Tür: Karasinek larva
Ticari Takdim Şekli:
5 Litre
Bileşimi: Diflubenzuron (CAS No: 35367-38-5) % 48