Cypermectin 175 EC

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Ergin sivrisinek ve karasineklere karşı hacimsel alan mücadelesinde kullanılır. Uygulama cihazının tankı yarıya kadar ile doldurulur. Önerilen dozda ürün tanka eklenir ve tank tam dolu hacme tamamlanır. ULV cihazları ile hacimsel uygulama yapılır. Uygulamalarda araç hızının 15 km/saat olmasına dikkat edilmelidir. Cihazın kalibrasyonuna göre doz belirtilen oranlarda uygulanır. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız.

Cypermectin 175 EC

 

Hedef Tür: Sivrisinek, Karasinek
Ticari Takdim Şekli:
100 ml, 5 litre
Bileşimi: Cypermethrin (CAS no: 52315-07-8) % 10 (a/h)
Tetrametrin (CAS no: 7696-12-0) % 1,5 (a/h)
PBO (CAS no: 51-03-6) % 6 (a/h)