Bafenothrin 450 EC

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Bacyphenothrin 450 EC Sentetik piretroit grubu aktif maddeler içeren, sivrisinek ve karasinek kontrolunda kullanılmak üzere geliştirilen bir insektisittir. Su ile karıştırılarak ULV cihazları ile uygulanır.

Bafenothrin 450 EC

 

Hedef Tür: Sivrisinek (Ergin), Karasinek (Ergin)
Ticari Takdim Şekli:
100 ml, 1 Litre, 5 Litre
Bileşimi: 1 R Transphenothrin (CAS No:26046-85-5): % 30 a/h
Tetramethrin (CAS No: 7696-12-0): % 5 a/h
Piperonyl Butoxide (CAS No: 51-03-6): % 10 a/h