BAVIMIX VIT-C

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Aşağıda belirtilen miktarlarda su içerisine karıştırılarak oral yolla hayvana verilir.
Kanatlılarda
Destekleyici olarak: 1 ton içme suyuna 25 gr
Ana tedaviye destekleyici olarak: 1 ton içme suyuna 300 gr
Sığır-at: 10-25 gr/gün
İnek-düve-tay: 5-10 gr/gün
Koyun-keçi: 1-2 gr/gün
Kuzu-oğlak: 0,5-1 gr/gün

KULLANIM SAHASI


Bütün hayvan türlerinde vitamin C ihtiyacını karşılamaya yönelik kullanılır.

 

Hedef Tür: Tüm Hayvanlar
Ticari Takdim Şekli:
1 kg
Bileşimi: Vitamin C 1.000 mg/g