Zagor Mum Blok

Açıklama

Fare ve sıçan mücadelesi için kullanıma hazır mum blok

Islak ve rutubetli ortamlar için ideal formülasyon

Tek dozda ölüm

*Mum blok ortası delikli ve 20 gram ağırlığındadır.

Kullanma şekli

Zagor Mum Blok çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı özel istasyonlar içinde kullanılmalıdır. Kanalizasyon ve atık su sistemlerinde tel ile bağlanarak uygulanır. Kümeslerde ve hayvan barınaklarında hayvanların ulaşamayacağı yerlere tel veya çivi ile sabitlenerek kolayca uygulanır.

Özellikle ıslak ve rutubetli ortamlar için ideal bir formülasyondur.

Kullanma alanları

Kırsal alanlarda: Binalarda ve tarımsal ürün depolarında, değirmenlerde.

Kentlerde: Evlerde ve çevresinde, restoranlarda, özel ve resmi kuruluşlarda, askeri birliklerde, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 08.06.2004 – 2012/299