NOCURAT PASTA

Açıklama

Fare ve sıçan mücadelesi için kullanıma hazır pasta formulasyonda rodentisit

Kullanma şekli: Nocurat Pasta kullanımlarında çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil ya da yabani hayvanların ulaşamayacağı kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. İç alanlarda uygun yerlerde kilitli kemirgen yem istasyonları içinde, kullanılmalıdır. Yemler istasyonlar içine sallandığında dökülmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yemler gıda veya su kaynaklarına bulaşabilecek alanlarda kullanılmamalıdır. Yem istasyonlarının üzerine  “ Dikkat Fare Zehiri” uyarısı yazılmalıdır. Fare mücadelesi için 20 g sıçan mücadelesi için 60 g olacak şekilde sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere yerleştirilir veya bağlanır. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Yem istasyonları uygun aralıklarda kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır. İstasyon dışına dökülmüş, kirlenmiş yemler imha edilerek yenilenmelidir.

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları:

Zararlı Türü

-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

(istasyon içerisinde)

Uygulama dozu
Fare Fare görülen kapalı alanlarda ve mesken çevresinde 20 g

(3-5 m aralıklarla)

Sıçan Sıçan görülen kapalı alanlarda ve mesken çevresinde 60 g

(5-10 m aralıklarla)

Her poşet: 10 g dır.

Net Miktarı: 80 g (8X10g), 100 g (10X10g), 500 g (50X10 g), 5 Kg

((10X500 g(50X10g)), 10 Kg ((20X 500 g (50X10 g))

Ambalajı açılmış ürünü 1 (bir) ay içinde tüketiniz.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde (25°C ±2°C) şartlarında  raf ömrü 2 (iki) yıldır.