MEGALON PASTA

Açıklama

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü Uygulama Alanı ve Şekli Uygulama Dozu
Yaşam Evresi

Fare Fare görülen kapalı alanlarda 20 g (3-5 m aralıklarla)
ve mesken çevrelerinde

Sıçan Sıçan görülen kapalı alanlarda 80 g (5-10 m aralıklarla)
ve mesken çevrelerinde

Her poşet; 10 g’dır.

Kullanma Şekli: Megalon pasta kullanımlarında çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil ya da yabani hayvanların ulaşamayacağı kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. İç alanlarda ve mesken çevresinde uygun yerlerde kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. Yemler su kaynaklarına bulaşabilecek alanlarda kullanılmamalıdır. Yem istasyonlarının üzerine “Dikkat Fare Zehiri” uyarısı yazılmalıdır.
Fare için istasyon başına 20 g, sıçan için 80 g, farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere yerleştirilir veya bağlanır. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Yem istasyonları uygun aralıklarda kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır.
Kullanım Alanları: Binalarda, değirmenlerde, evlerde ve çevresinde, restoranlarda, resmi binalarda, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

Net miktarı: 80 g, 100 g, 500 g, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Raf Ömrü: Serin yerde ve ışıktan koruyarak 2 yıl, Açılmış ürünü 1 yıl içerisinde tüketiniz.

Ruhsat Sahibinin Adı: IPM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş