MEGALON MUM BLOK

Açıklama

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü Uygulama Alanı ve Şekli Uygulama Dozu
Yaşam Evresi

Fare Fare görülen kapalı alanlarda 20 g (1 blok, 3-5 m aralıklarla)
ve mesken çevrelerinde

Sıçan Sıçan görülen kapalı alanlarda 60 g (3 blok, 5-10 m aralıklarla)
ve mesken çevrelerinde

Bir blok; 20 g’dır.

Kullanma Şekli: Megalon mum blok mesken ve çevresi kullanımlarında çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil ya da yabani hayvanların ulaşamayacağı kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. Yemler istasyonlar içine sallandığında dökülmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yemler gıda veya su kaynaklarına bulaşabilecek alanlarda kullanılmamalıdır. Yem istasyonlarının üzerine “Dikkat Fare Zehiri” uyarısı yazılmalıdır.
Fare için istasyon başına 1-2 adet blok yem, sıçan için 2-4 adet olmak üzere sıçan farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere yerleştirilir veya bağlanır. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Yem istasyonları uygun aralıklarda kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır.
Kullanım Alanları: Binalarda, değirmenlerde, evlerde ve çevresinde, restoranlarda, resmi binalarda, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

Net miktarı: 80 g, 100 g, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Raf Ömrü: Serin yerde ve ışıktan koruyarak 2 yıl, Açılmış ürünü 1 yıl içerisinde tüketiniz.

Ruhsat Sahibinin Adı: IPM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş