CYPERMECTİN 100 EC

Açıklama

Kullanma şekli: Ergin sivrisinek ve karasineklere karşı hacimsel alan mücadelesinde kullanılır. Uygulama cihazının tankı yarıya kadar su veya diğer seyrelticiler ile doldurulur. Önerilen dozda ürün tanka eklenir ve tank tam dolu hacme tamamlanır. ULV cihazları ile hacimsel uygulama yapılır. Uygulamalarda araç hızının 15 km/saat olmasına dikkat edilmelidir. Cihazın kalibrasyonuna göre doz belirtilen oranlarda uygulanır. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız.

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları:

Zararlı Türü

-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli Karışım oranı Uygulama dozu
Sivrisinek, Açık alanlarda ULV 1 L ürün+ 49 L su 1 L karışım/ Ha

(2 g a. madde/Ha)

Karasinek Açık alanlarda ULV 1 L ürün+ 24 L su 1 L karışım/ Ha

(4 g a. madde/Ha)

Net miktarı: 100 ml, 5 Litre

Ambalajı açılmış ürünü 1 (bir) yıl içinde tüketilmelidir.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde raf ömrü normal depolama şartlarında üretim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.