BAVOXYFEN 200 EC

Açıklama

Bavoxyfen 200 EC; Böcek Gelişim Düzenleyicisi (IGR) grubundan sivrisinek ve karasinek larva kontrolü amacıyla kullanılır.
Tabloda belirtilen miktardaki ürün püskürtme tankına ilave edilir belirtilen oranda su ile karıştırılır. Depo kapağı kapatılır, karıştırılarak uygulama yapılır.

Kullanılacağı Zararlı Organizmalar

Zararlı Türü Uygulama Alanı ve Şekli Uygulama Dozu Karışım Oranı
Yaşam Evresi

Sivrisinek-Larva Temiz sular pulvarizatör ile 10 g a.i/Ha 1L+99L su ile seyreltilir
spreyleme şeklinde uygulanır /1 Hektara 5L karışım uygulanır
Sivrisinek-Larva Kirli sular, pulvarizatör ile 10 g a.i/Ha 1L+99L su ile seyreltilir
spreyleme şeklinde uygulanır /1 Hektara 5L karışım uygulanır
Karasinek-Larva Çöplük, gübrelik, organik 0,05 g a.i/Ha 50 ml ürün+199,950L su ile
atıklar vs. alanlarında seyreltilir, 1m2’ye 1L karışım
pulvarizatör ile spreyleme uygulanır.
şeklinde uygulanır.

Net miktarı: 1 L, 5 L
Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 2 yıl