Bavimix VinSacc

Açıklama

Bavimix VinSacc,

  • Büyükbaş süt hayvanlarında,
  • Vitamin, mineral, toksin bağlayıcı, maya ve aroma içeriği ile,
  • Hayvanların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayarak, rumen sağlığını olumlu yönde geliştirerek ve ham madde değişimlerinde şekillenen  olumsuz  etkiyi  en  aza  indirerek  daha  verimli  bir yetiştiriciliğe yönelik destekleyici yem premiksidir.

– Süt ineği            : 150-350 gr/gün

Bileşimi:

Vitamin: A, D3, E, B3

Mineral: Mangan, Demir, Çinko, Bakır, Magnezyum, Selenyum, İyot, Kobalt, Soda, Tuz

Toksin bağlayıcı: Calibrin A

Probiyotik: Saccharomyces cerevisiae

Aroma: Vanilya aroması

Gebe düve ve inekler doğum yaptıktan sonra süt veriminin yükselmesiyle birlikte şekillenen negatif enerji düzeyi sonucu metabolik hastalıkların görülme oranında artış meydana gelmektedir.

Optimum süt verimi için dengeli Vitamin desteği

Yüksek süt verimi yönlü beslenen ineklerde A, D3 ve E vitamini döl verimi üstünde direkt etkilidir. Yüksek miktarda B3 vitamini takviye edilerek Ketozis riskinin düşürülmesi hedeflenmektedir.

Mineral ile sağlıklı süt verimi

Biyoyararlanımı yüksek organik mineraller ile süt ineklerinde süt veriminin desteklenmesi ile birlikte süt humması riskinin en aza indirilmesini sağlar.

Kesif yeme dayalı besleme yapılan işletmelerde sütün yağ oranını iyileştirir.

Bikarbonat ve Klorür formunda Sodyum takviyesi ile rumen pH’sı tamponlanarak sindirim problemlerinin şekillenmesi riski azaltılır.

Sindirimin desteklenmesi için toksin bağlayıcı ve yararlı mikroorganizma takviyesi

Canlı mayalar: Rumen mikroflorasında yararlı etki sağlayarak performansı destekler.

Toksin bağlayıcı: Yemler ile alınan Aflatoksin B1’in Aflatoksin M1 metaboliti olarak süt ile atılımını en aza indirerek süt kalitesini ve performansı olumlu yönde etkiler.

Aroma

Rasyonda ham madde değişikliklerine bağlı yem tüketmede isteksizlik olguları en aza indirilir.

Her 35 kg.da;

Tanımlayıcı Numaralar Aktif madde Katkı adı Premiksdeki düzey Birimler
Vitaminler
3a672a Vitamin A Retinol Asetat 15.000.000 IU
E671 Vitamin D3 Kolekalsiferol 3.000.000 IU
3a700 Vitamin E α tokoferol asetat 60.000 mg
3a315 Vitamin B3                             Niacinamid 300.000 mg
İz elementler
E5 Mangan Mangan Oksit 7.500 mg
E5 Mangan Aminoasit Mangan Şelatı 2.500 mg
E1 Demir Demir Sülfat 7.500 mg
E1 Demir Aminoasit Demir Şelatı 2.500 mg
E6 Çinko Çinko Oksit 37.500 mg
E6 Çinko Aminoasit Çinko Şelatı 12.500 mg
E4 Bakır Bakır Sülfat 11.250 mg
E4 Bakır Aminosit Bakır Şelatı 3.750 mg
11.2.1 Magnezyum Oksit Magnezyum Oksit 3.000.000 mg
E8 Selenyum Sodyum Selenit 200 mg
3b810 Selenyum Organik Selenyum 100 mg
E2 İyot Kalsiyum İyodat 1.000 mg
E3 Kobalt Kobalt Sülfat 250 mg
11.4.2 Soda Sodyum Bikarbonat 8.000.000 mg
11.4.1 Tuz Sodyum Klorür 5.000.000 mg
Toksin Bağlayıcılar
Calibrin A Calibrin A 2.000.000 mg
Sindirim Düzenleyiciler
12.1.5 Maya Ürünü Saccharomyces cerevisiae 4*10¹² CFU
Aromatik Bileşenler
2b      Aroma Vanilya Aroması 35.000 mg
Taşıyıcılar
E170 Kalsiyum Karbonat Kalsiyum Karbonat 28,92 %
1.11.4 Razmol Buğday Razmolü 14,28 %

 Bu bir ilaç değil, yem katkısıdır (premiks) tedavi amacıyla kullanılamaz.

Ambalajı : 1 kg – 5 kg – 20 kg

Raf ömrü: 18 ay