Bavimix VetaSacc

Açıklama

Bavimix VetaSacc

  • Büyükbaş ruminantlarda,
  • Toksin bağlayıcı ve maya içeriği ile,
  • Hayvanların rumen mikroflorasını olumlu yönde etkileyerek yemin daha iyi değerlendirilmesini ve sağlığı olumlu yönde etkileyen yem premiksidir.

– Büyükbaş hayvan              : 50 gr/gün

Bileşimi:

Toksin bağlayıcı      : Calibrin A Probiyotik : Saccharomyces cerevisiae

Yararlı Mikro Organizma

Mayalar rumen mikroflorasında yararlı metabolik etkiler ve istenilmeyen mikroorganizmalara karşı dışlayıcı etkileri sayesinde performansın artmasında yarar sunmaktadır.

  • Rumende arzu edilen mikrobiyal gelişimi destekler.
  • Rumen pH’sının stabil kalmasına yardımcı olur.
  • Rumen fermentasyonun olumlu yönde gelişmesine yönelik mikrobiataya olanak sunar, bunun sonucu açığa istenilen ürünlerin çıkışı desteklenir.
  • Sindirim sisteminde besin maddelerinin sindirilebilirliğinin ve akışkanlığının artmasını destekler.

Toksin Bağlayıcı

Bentonit kili ailesinden Ca Montmorillonit kili yapısı sayesinde toksinler dışında vitamin, mineral ve antibiyotik gibi maddeleri bağlamaz, 1 kg içinde 90 milyar adetten fazla granül tarzında partikül yapısı sayesinde çok hızlı bir şekilde yem ile alınan toksinleri bağlayarak mikotoksinlerin biyoyararlanımını engeller, geri dönüşümsüz bağlanma neticesinde mikotoksinler dışkı ile dışarı atılır, hayvanda olumsuz etkilerin şekillenmesini engeller.

Her 1 kg.da;

Tanımlayıcı Numaralar Aktif madde Katkı adı Premiksdeki düzey Birimler
Toksin Bağlayıcılar
Calibrin A Calibrin A 100.000 mg
Sindirim Düzenleyiciler
12.1.5 Maya ürünü Saccharomyces cerevisiae 80*1010 CFU
Taşıyıcılar
E170 Kalsiyum Karbonat Kalsiyum Karbonat 60 %
1.11.4 Razmol Buğday Razmolü 10 %

Bu bir ilaç değil, yem katkısıdır (premiks) tedavi amacıyla kullanılamaz.

Ambalajı : 5kg, 20 kg

Raf ömrü: 18 ay