Bavimix Magnesie Calcine

Açıklama

Bavimix Magnesie Calcine,

  • Çiftlik ve Kümes hayvanlarında,
  • Magnezyum Oksit içeriği ile
  • Süt humması, çayır tetanisi ve anoreksi vakalarında tedaviyi destekler, gelişimin hızlandırılması ve verimliliğin artırılmasında, yem tüketimi ve yemden yararlanmayı desteklemeye yönelik yem premiksidir.

– At ve Sığır          : 50 – 75 gr

– Tay ve Dana       : 20 – 25 gr

– Koyun ve Keçi     : 15 – 20 gr

– Köpek ve Kedi    : 1 – 5 gr

 Bileşimi:

İz element: Magnezyum Oksit

Magnezyum Oksit ve Kalsiyum Karbonat içeriği ile dengeli destek

Magnezyum; metabolik geçişlerde hayati öneme sahip enzimatik reaksiyonlarda rol oynayan kofaktörler için gerekli olan en önemli hücre içi katyondur. Hücre dışında ise normal sinir iletimi, kas fonksiyonu ve kemik mineral formasyonu için hayati öneme sahiptir. Anyonik tuz olarak gebelik sonrası kullanımı süt humması riskini düşürmektedir.

Rasyonda eksikliği durumunda veya meraya çıkan hayvanlarda potasyum alımında artış ve ruminasyon ile salya artışı sonucunda pH’nın yükselmesine bağlı olarak meydana gelen çayır tetanisini engellemeye yönelik olarak kullanılmaktadır.

Eksikliği özellikle genç hayvanlarda anoreksi (iştahsızlık), tetani gelişimi, yumuşak dokularda kemikleşme ve ölüme kadar gidebilen süreç neticesinde verim kaybının şekillenmesinin engellenmesine yönelik tamamlayıcı yem premiksidir.

Kalsiyum; Kemik ve dişlerin önemli bileşeni, Kanın pıhtılaşmasında görev alır, Sinir impulslarının iletimi ve kas fonksiyonlarında görevli olup, süt ve yumurta üretiminde esansiyeldir. Hücre yapısının ve kan basıncının idamesine yardım eder.

Her 1 kg’da;

Tanımlayıcı Numaralar Aktif madde Katkı adı Premiksdeki düzey Birimler
İz elementler
11.2.1 Magnezyum Oksit Magnezyum Oksit 600.000 mg
Taşıyıcılar
E170 Kalsiyum Karbonat Kalsiyum Karbonat 40 %

Bu bir ilaç değil, yem katkısıdır (premiks) tedavi amacıyla kullanılamaz. Ambalajı : 250 – 500 gr

Raf ömrü : 36 ay