BACYPHENOTHRIN 450 EC

Açıklama

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü Uygulama Alanı ve Şekli Karışım Oranı Uygulama Dozu
Yaşam Evresi

Sivrisinek-Ergin Açık alanlarda ULV cihazı ile 1L ürün+74L su 0,5L karışım/Ha (2 g a.i/Ha)

Karasinek-Ergin Açık alanlarda ULV cihazı ile 1L ürün+29L su 0,5L karışım/Ha (5 g a.i/Ha)

Bacyphenothrin 450 EC sentetik piretroit grubu aktif maddeler içeren, sivrisinek ve karasinek kontrolünde kullanılmak üzere geliştirilen insektisittir. Tabloda belirtilen oranlarda su ile karıştırılarak ULV cihazları ile uygulanır.

Net miktarı: 1L, 5L
Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 2 yıl, Açılmış ürünü 1 yıl içerisinde tüketiniz.