ALFAMAX SE

Açıklama

Sivrisinek, karasinek, kene larvası ve hamamböceği için insektisit 

Kullanma şekli: ALFAMAX SE, sivrisinek, karasinek, kene larvası ve hamamböceklerine karşı yüzey uygulaması şeklinde uygulanır. Uygulama yapılacak pulverizatörün yarısına kadar su ile doldurulduktan sonra doz tablosunda belirtilen miktarda ürün pulverizatöre katılır ve tam dolu hacme su ile tamamlanır. Daha büyük depolar için aynı doz tablosu oranlanarak kullanılır.  Ürün her kullanımdan önce mutlaka çalkalanmalıdır. Uygulama deposunda 30 dakikadan fazla bekleyen karışım uygulama başlamadan önce çalkalanmalıdır. Karışım m2 alana 50 ml gelecek şekilde tatbik edilir.

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları:

Zararlı Türü

-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli Karışım oranı Uygulama dozu
Sivrisinek Pulverizatörle kapalı alan yüzey uygulaması 20 ml ürün 5 L su ile tamamlanır 5 L karışım 100 m2 alana uygulanır.

(20 mg a.i./m2)

Karasinek Pulverizatörle kapalı alan yüzey uygulaması 15 ml ürün 5 L su ile tamamlanır 5 L karışım 100 m2 alana uygulanır.

(15 mg a.i./m2)

Hamamböceği Pulverizatörle kapalı alan yüzey uygulaması 30 ml ürün 5 L su ile tamamlanır 5 L karışım 100 m2 alana uygulanır.

(30 mg a.i./m2)

Kene larvası Pulverizatörle kapalı alan ve mesken çevresi yüzey uygulaması 12 ml ürün 5 L su ile tamamlanır 5 L karışım 100 m2 alana uygulanır.

(12 mg a.i./m2)

Net miktarı: 50 ml, 500 ml, 1000 ml ve 5 Litre

Ambalajı açılmış ürünü 1 (bir) yıl içinde tüketiniz.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde raf ömrü normal depolama şartlarında 2 (iki) yıldır.