CYPERMECTİN 175 EC

Açıklama

Kullanma şekli: Ergin sivrisinek ve karasineklere karşı hacimsel alan mücadelesinde kullanılır. Uygulama cihazının tankı yarıya kadar ile doldurulur. Önerilen dozda ürün tanka eklenir ve tank tam dolu hacme tamamlanır. ULV cihazları ile hacimsel uygulama yapılır. Uygulamalarda araç hızının 15 km/saat olmasına dikkat edilmelidir. Cihazın kalibrasyonuna göre doz belirtilen oranlarda uygulanır. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız.

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları:

Zararlı Türü

-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli Karışım oranı Uygulama dozu
Sivrisinek, Açık alanlarda ULV 2 L ürün+48 L su ile seyreltilir 0,5 L karışım 1 Ha alana uygulanır.

(2 g a.i./ha)

Karasinek Açık alanlarda ULV 1,5 L ürün+ 23,5 L su İle seyreltilir 0,5 L karışım 1 Ha alana uygulanır.

(3 g a.i./ha)

Net miktarı: 100 ml, 5 Litre

Ambalajı açılmış ürün 1 (bir)  yıl içinde tüketilmelidir.

Ürün orijinal ambalajında, serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde raf ömrü normal depolama şartlarında 2 (iki) yıldır.