09.09.2015

Bavet, 2013 Dönem Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

Bavet İlaç Satış Müdürü Cemal Kaya, yaptığı açıklamada: “Bavet, saha satış ekibi arıcılık, buzağı beslenme, at beslenme, pet beslenme, çevre sağlığı konularında teknik bilgi yonünden donatılmıştır. Her yıl iki defa yapılacak olan bu teknik toplantılarla, 26 kişiden oluşan saha kadrosu teknik yönden güçlendirilerek, oluşturlan bilgi sahadaki veteriner hekimlerle paylaşılacaktır” dedi…

Bavet İlaç, 03 Haziran 2013 tarihinde başlayan 4 günlük ‘Bavet Egitim Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi. Bavet Eğitim Toplantısı, Satış Müdürü Cemal Kaya ve Bavet Yön. Kur. Bşk. Yrd. İsmail Özdemir’in Bavet ilaç firmasının tanıtımı ile açılarak bütün bölge satış sorumlularıyla firmanın genel bir değerlendirilmesi yapıldı.


*Yrd.Doç. Dr.Onur Girişgen

Toplantıda Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji A.B.D‘dan gelen Yrd. Doç. Onur Girişgin tarafından ilk olarak, arıcılık hakkında genel bilgi verildikten sonra, arı hastalıkları ve arı sağlığı ürünleri konulu sunum yapıldı. Bavet arı ürünlerinin arı hastalıkları ile beslenmelerinde kullanımı, değerlendirilerek arı hastalıkların tedavisinde çok önemli bir pazara sahip olunduğunun altı çizildi. Balda sıfır kalıntı ile pazara sunulan ve sunulacak olan bu ürünlerin arı yetiştiricilerine çok büyük destek ve yardımcı olacağı vurgulandı.

Satış Müdürü Cemal Kaya, Depolar Satış Planlamasını değerlendirerek fikirlerini Bölge sorumlusu arkadaşlarıyla paylaşarak onların bu konudaki fikirlerini de aldı.

Toplantının bir diğer konuşmacısı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme A.B.D’dan Prof. Dr. İsmet Türkmen’di. Türkmen, doğan buzağıların bakımı, hastalıkları doğumlarından sonra beslenmeleri, ağız sütü, süt ikame yemine geçiş konularında genel bilgilendirme yaptıktan sonra Hollanda’dan ithal edilen buzağı mamasının firma tarafından pazara sunulmasının çok yararlı olduğu ve içeriği bakımından %22 protein içermesi yağ oranın %20 olması, vitaminlerin miktarlarının ve aromasının çok yerinde olduğunu diğer muadillerinden içeriği bakımından buzağı maması pazarında, önemli bir pazar payına ulaşabileceği vurgulandı. Yetiştirmelerde rastlanılan buzağı ishallerinin meydana getirmiş  olduğu ölümlerin  mamanın içeriği açısından sona erebileceği ve yetiştirmelere büyük kârlılık sağlayacağı vurgulandı.

Türkmen sonraki sunumunda ikinci konu olarak farklı bir ürünün  sığır ve besi ineklerinde vitamin, mineral, maya ve aroma içeriği, yemin daha iyi değerlendirmesi ve rasyondaki hammadde değişikliklerinden etkilenmemesi, hem besi hayvanlarının performansını artırabileceği gibi sütçü ineklerde bir çok problemlerin önüne geçebileceğini vurgulayarak bu konuda bölge sorumlusu arkadaşlarında sorularını alarak cevapladı.

Uludağ Üniversitesi Hayvan Besleme A.B.D ‘dan Doç. Dr Hakan Biriçik, ‘At Beslenmesi’ ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Biriçik, ilk önce atın nasıl bir yapıya sahip olduğunu, atın yapısı ve sindirim sistemi ve beslenmesi hakkında bilgiler verdi.

At beslenmesin sahada olan açığın bilincinde olan Bavet, pazar payını arttırabilmek amacıyla yeni bir atılım yapmış olup Almanya’dan at beslenme ürünleri için; solunum kanallarının fizyolojik savunma mekanizması, kas yapısını en iyi şekilde desteklemek, kas metabolizmasına destek, sağlıklı iskelet gelişimi, kan hücre oluşumu ve mükemmel performans, kuvvetli bir bağışıklık sistemi ve sağlıklı sindirim sistemi sağlayan, stres ve yüklemeye bağlı aşırı bağlı reaksiyonları dindirerek  huzursuzluk ve stres reaksiyonlarını azaltan, hücre su kaybını engelleyerek dengeli elektrolit desteği sağlayan ve piyasaya yeni sunulan bu beslenme ürünlerinin tek tek değerlendirilmesi yapıldı.

At beslenmesinde hem yarış hemde konkur atlarında çok iyi değerlendirileceği yetiştiriciler açısından da çok iyi bir değerlendirme olacağını anlatarak at beslenmesinin önemini vurguladı. Ayrıca at ürünlerinden ithal olarak getirilen ürünler değerlendirilerek bu ürünlerin sığır koyun keçi ve atlarda sindirim bozukluklarında (bilhasa atlarda) ve karaciğer yetersizlikleri durumlarda hepato sindirim faaliyetlerinin uyarılması amaçlı kullanılan koleretik bir bileşen olduğu vurgulandı.

Toplantının bir diğer konuşmacısı Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ idi. Aytuğ, pet, evcil hayvanlar, sahasında çok iddalı olunan ürünlerinin köpeklerdeki atopik dermatitlerde ve mevsimsel kaşıntılar ile perianal fistül tedavisinde çalışma sistemini ve dozları hakkında değerli bilgiler verdi.

Ayrıca Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ, Dr. Demir Özdemir, Cemal Kaya tarafından, ithal edilmiş olan pet beslenme ürünleri diş sağlığı, bahçe koruyucu, üriner sağlık, kolay tablet yutturma, yeşil  kil toksin bağlayıcı, bitkisel antiaflamatuar ürünlerin sunumları yapıldı. Pet Hayvanı besleyenlere ve pet veteriner hekimlerine özellikle Easypill konsept ürünlerin çok kolaylık sağlayacağı vurgulandı.

Dördüncü gün oturumun da Cemal Kaya ve Dr. Demir Özdemir tarafından, tekrar yeni giriş yapılan kanatlı sektörüne yönelik mikotoksin bağlayıcı ürünleri anlatıldı ve bölge sorumluları bilgilendirilildi.

Sonraki oturumda da Netsis programcıları tarafından CRM Eğitimi verildi. Bu eğitimde günümüzde müşteri bilgi yönetiminin öneminin her geçen gün arttığı ve daha iyi bir hizmet için müşteri ihtiyaçlarının takibi, durum raporlamaları, çalışanların durum raporlamaları anlatıldı ve geçilecek bu sistemle daha verimliliğe dönüşeceği belirtildi.

Son oturumda Çevre Sağlığı Ürünleri Yön. Kur. Bşk. Yrd. İsmail Özdemir ve Behzat Kaya tarafından çevre sağlığı  ile ilgili küçük  ambalaj İnsektisit ler, Larvasitler, Rodentisitlerile ilgili ürünlerin pozisyonlandırmaları ve ürünlerin kullanımları hakkında geniş bilgiler verilmiştir.

Özellikle gıda üretim tesisleri, sağlık kuruluşları gibi hassas alanlarda güvenle kullanılabilen, koku ve leke yapmayan, kalıntı bırakmayan, sivrisinek, karasinek ve haşere mücadelesinde doğal çözüm sağlayan doğal piretrin içeren ürünün sunumu yapıldı.

Biten toplantıların sonunda bütün saha elemanları ile birlikte yapımı tamamlanan Arion Üretim Merkezi ziyaret edildi. Fabrika Müdürü Yiğit Altav tarafından fabrika hakkında teorik bilgiler verildikten sonra fabrika Yiğit Altav tarafından gezdirildi, bir kere daha Bavet ilaç firmasının ne kadar donanımlı ve kuvvetli bir alt yapıya sahip olduğu görüldü. Daha sonra fabrika deposu gezildikten sonra bir haftalık çalışmanın yorgunluğunu atmak daha iyi kaynaşmak üzere yönetim tarafından düzenlenen tekne turu ile  İstanbul’un harikası olan Boğaz turuna başlandı ve 4,5 saat süren tekne turunda herkes dilediği gibi eğlenerek haftanın stresleri atılıp rahatlayarak tur tamamlandı.

©2015- Bavet Tüm Hakları Saklıdır.
TTR BİLİŞİM