Son 10 yılda ülkemizdeki kovan varlığı yukarıda da bahsettiğimiz gibi iki katına çıkmış olsa da, sahip olduğumuz bitki varlığı ile övündüğümüz var sayımla kovan başına 17 kg seviyelerde olan verimliliğin dünya kıyaslanmasıyla ne kadar az olduğu görülebilir. Bir örnek verecek olursak Kanada’da kovan başına verimlilik 64 kg, Avusturalya’da 55 kg, çok uzağa gitmeden Macaristan’da 40 kg dır.

Bal üretiminin düşüklüğü önemli konulardan biri olup, bunun nedenlerini düşünmemiz gerekir. Arıcıların teknik bilgilerinin çok eksik olmaları, kovan bakım hijyenlerinin yetersiz olması, arıların düzenli bakılmadığı, hasat sonrası kovan ve çerçevelerinin hijyenik şekilde saklanmaması bilinçsiz ve rastgele ilaçlar kullanılması hem insan sağlığını hem de arı kovanlarının düzenini bozacak nedenler olarak sıralanabilir.

Arıcılık alanında bir boşluğun olduğunu tespit eden ilaç firmamız bu sektörü iyi bir şekilde değerlendirmek suretiyle arı hastalıklarında kesin net tedavi sağlamak bal ürününde sıfır kalıntı bırakan arı sağlığı ürünlerini pazara sunmuştur. İngiltere’den Vita firmasından ithal edilen ürünleri, arı yetiştiricilerinin kullanımına sunmuştur.