Bavet İlaç, Marmara Arıcılık Kongresi’ndeydi Bavet İlaç, Türkiye arıcılığı açısından çok önemli bir yeri olan Uluslararası Katılımlı Marmara Arıcılık Kongresi’ne zengin ürün skalası ve yurtdışından konuk ettiği uzman konuşmacısı ile büyük destek verdi. Uludağ Arıcılık Derneği, Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin ortaklaşa organize ettiği ‘Uluslararası Katılımlı 5. Marmara Arıcılık Kongresi’ 4-6 Nisan tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde başarıyla tamamlandı. Kongre, Türkiye arıcılığının ve arıcıların teknik ve ekonomik sorunları konularında uzman, ulusal ve uluslararası kurum ve kişilerin katılımı ile gerçekleşti. Aricilik-KongresiTürkiye’de ve Avrupa’da arıcılık, arı sağlığı, ıslahı, yetiştiriciliği, arı biyolojisi, tozlaşma, apiterapi, arı ürünleri, arıcılık ekipmanları ve daha birçok önemli konu başlıklarının ele alındığı kongrede, bu amaç doğrultusunda çok sayıda sözlü  ve poster bildiriler sunuldu. Konu başlıkları altında, uzman bilim insanı konuşmacıların yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve özel sektör temsilcileri kendi sorunlarını ve çözüm önerilerini de dile getirdiler. Ülkemiz arıcılığı ve arıcıların teknik ve ekonomik çözüm yolları da ayrıca tartışıldı. BAVET  İLE BALDA  “0”  KALINTI Bu yıl 5.si gerçekleştirilen kongreye sponsorluklarıyla destek veren firmalar arasında, arıcılık sektörüne  büyük değer veren ve bu doğrultuda sektöre çok önemli ürünlerle hizmet eden Bavet İlaç Firması da bulunuyordu. Bavet İlaç A.Ş. Medikal Direktörü  Prof. Dr. Adem  Şenünver, Bavet İlaç’ın kongreye ilişkin faaliyetleri hakkında şunları dile getirdi: “5. Uluslararası Katılımlı Marmara Arıcılık Kongre bizim açımızdan oldukça verimli geçti. Bavet İlaç olarak, arıcıların sahada karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmaları ve daha sağlıklı bal üretebilmelerini sağlamak için İngiltere Vita Firması’ndan birçok ürün ithal ettik. Varroa için APIGUARD ve APISTAN, petek güvesi sorununa doğal çözüm niteliğinde olan B401, arı beslenmesi için kullanılan VitafeedGREEN, nosema için kullanılan VitafeedGOLD, oğul çekiçi SWARM, Amerikan yavru çürüğü ve Avrupa yavru çürüğü tanı test kiti olan EFB@AFB, bu ürünlerimiz arasında yer alıyor.  Arı yetiştiricileri “balda (0) kalıntı”sı olan bu ilaçlara büyük rağbet gösterdiler. Firmamız, arıcılığa göstermiş olduğu ilgiden dolayı, 5. Uluslararası Katılımlı Arıcılık Kongresi’ne “Bronz Sponsor” olarak destek vermiş ve bu arada da kongrenin daha renkli geçmesini sağlamak amacıyla Yunanistan’dan arıcılık konusunda uzman Dr. Alexandros Papachristoforou’yu davet etmek suretiyle dünyada arıcılıktaki gelişmeler konusunda güzel ve doyurucu bir sunum gerçekleştirmiştir.” “SAĞLIKLI BAL TÜKETİMİ BİRİNCİL HEDEFİMİZ” Bavet İlaç Satış Müdürü Cemal Kaya ise, serbest veteriner hekimlerin arı hastalıkları ve arı sağlığı ürünleri pazarını önemsemesini istediklerini belirterek, şu tespitlerde  bulundu: “Dünyada 65.4 milyon koloni ile 1.5 milyon ton bal üretilmektedir. Türkiye yaklaşık 5,6 milyon koloni varlığı ile Çin’den sonra 2. sırada yer alırken, bal üretiminde 82.003 ton ile Çin ve Arjantin’den sonra 3. sırada yer almaktadır. Koloni başına düşen verim sıralamasında Çin 46.4 kg ile birinci sırada yer alırken, Türkiye 17.8 kg ile 6.cı sıradadır. Türkiye’de 5.6 milyon koloni ile şu an olarak 81.144 ton bal üretimi gerçekleştirmiştir. Dünya arıcılık verileri ile Türkiye verilerini karşılaştırdığımızda bu güne kadar yaklaşık koloni varlığında bal üretiminde dünyada %30’luk bir artış söz konusudur. Türkiye’de ise koloni miktarın da ve bal üretiminde yaklaşık %62’lik bir artış söz konusudur. Türkiye’de kovan başına düşen üretimi dünya standartlarını yakaladığı an, sağlıklı üretim ile ilgili yapılan çalışmalar başarıya ulaşmış demektir. Son 10 yılda ülkemizdeki kovan varlığı yukarıda da bahsettiğimiz gibi iki katına çıkmış olsa da, sahip olduğumuz bitki varlığı ile övündüğümüz var sayımla kovan başına 17 kg seviyelerde olan verimliliğin dünya kıyas- lanmasıyla ne kadar az olduğu görülebilir. Bu bir örnek verecek olursak Kanada’da kovan başına verimlilik 64 kg, Avusturalya’da 55 kg, çok uzağa gitmeden Macaristan’da 40 kg’dır. Bal üretiminin düşüklüğü önemli konulardan biri olup, bunun nedenlerini düşünmemiz gerekir. Arıcıların teknik bilgilerinin çok eksik olmaları, kovan bakım hijyenlerinin yetersiz olması, arıların düzenli bakılmadığı, hasat sonrası kovan ve çerçevelerinin hijyenik şekilde saklanmaması, bu alanda bilinçsiz ve rastgele arı ilaçları kullanılması hem insan sağlığını, hem de arı kovanları- nın düzenini bozacak nedenler olarak sıralanabilir. Arıcılık alanında bir boşluğun olduğunu tespit eden ilaç firmamız bu sektörü iyi bir şekilde değerlendirmek suretiyle arı hastalıklarında kesin net tedavi sağlamak için, bal ürününde sıfır kalıntı bırakan arı sağlığı ürünlerini sektöre temin etmiştir. İngiltere’den Vita Firması’ndan ithal edilen ürünleri, arı yetiştiricilerinin kullanımına sunmuştur. Arıcılığın bir numaralı varroa ektoparazitlerin tedavisinde iki ürün, hasat sonrası petek güveleri ile mücadelesinde bir ürün, arıların mevsimsel beslenmesinde bir ürün, arıların nosema mücadelesinde bir ürün, arıların oğul yapmalarında oğul çekiçi bir ürünleri ile sağlıklı arı yetiştirmek, insanların sağlıklı bal yemelerini sağlamak birincil hedefimiz olacaktır. VETERİNER HEKİMLERE ARI SAĞLIĞINDA  BAVET’TEN TAM DESTEKBavet İlaç Satış Müdürü Cemal Kaya Cemal-Kaya-bavetIlacTürkiye genelinde serbest veteriner hekim meslektaşlarımızın,  arı hastalıkları ve arı sağlığı ürünleri konusunda yetersiz deneyime sahip olması önemli bir husustur. Arı sağlığı ürünleri ciro olarak büyük bir pazar olmasına rağmen, satışların büyük çoğunluğu arıcılık malzemesi satan noktalarda sürmektedir. Avrupa Birliği uyum yasaları doğrultusunda, Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliği’nin tam olarak uygulama sürecine girmesi ile arı sağlığı ürünleri satışının veteriner hekimlere zorunlu olarak geçişi söz konusu olacaktır.  Bu süreçte Bavet İlaç olarak arı sağlığı ürünleri pazarında veteriner hekimlerin rolünün artmasına tam olarak destek sağlayacağız.