Son 10 yılda ülkemizdeki kovan varlığı yukarıda da bahsettiğimiz gibi iki katına çıkmış olsa da, sahip olduğumuz bitki varlığı ile övündüğümüz var sayımla kovan başına 17 kg seviyelerde olan verimliliğin dünya kıyaslanmasıyla ne kadar az olduğu görülebilir. Bu bir örnek verecek olursak Kanada’da kovan başına verimlilik 64 kg, Avusturalya’da 55 kg, çok uzağa gitmeden Macaristan’da 40 kg dır. Bal üretiminin düşüklüğü önemli konulardan biri olup, bunun nedenlerini düşünmemiz gerekir. Arıcıların teknik bilgilerinin çok eksik olmaları, kovan bakım hijyenlerinin yetersiz olması, arıların düzenli bakılmadığı, hasat sonrası kovan ve çerçevelerinin hijyenik şekilde saklanmaması bilinçsiz ve rastgele ilaçlar kullanılması hem insan sağlığını hem de arı kovanlarının düzenini bozacak nedenler olarak sıralanabilir.

Arıcılık alanında bir boşluğun olduğunu tespit eden ilaç firmamız bu sektörü iyi bir şekilde değerlendirmek suretiyle arı hastalıklarında kesin net tedavi sağlamak bal ürününde sıfır kalıntı bırakan arı sağlığı ürünlerini pazara sunmuştur. İngiltere’den Vita firmasından ithal edilen ürünleri, arı yetiştiricilerinin kullanımına sunmuştur.

In the last 10 years, although the hive presence in our country has doubled as we have mentioned, it can be seen how much the efficiency of the 17 kilograms per hive is less when compared to the world. An example would be 64 kg per hive in Canada, 55 kg in Australia, and 40 kg in Hungary without going too far.

The low production of honey is one of the important issues and we should not consider the reasons of it. The lack of technical knowledge of beekeepers, inadequate hive care hygiene, non-hygienic post-harvest hives and frames, the use of unconscious and random bee medicines in this area can be listed as the reasons for disrupting human health and bee hives.

Our company, which has determined that there is a gap in beekeeping field by evaluating this sector, has provided bee health products that leave zero residue in honey product to provide definite treatment of bee diseases.

The products imported from Vita in England have been made available to beekeepers. Providing healthy honey to people with two products against varroa ectoparasites, one for the seasonal diet of bees, other one in the treatment of nosema and swarm attractant will be our primary goal.