Uzun bir aradan sonra Bavet İlaç olarak 9-11 Haziran 2013 tarihleri arasında Yeşilköy, İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenmiş olan, 124 yerli ve 215 yabancı firmanın katılımı ile gerçekleşen VIV 2013 Fuarına katıldık. Geçtiğimiz yıl stratejik bir karar ile kanatlı sektörüne dönüş yapmış olan Bavet İlaç bu alanda veteriner ilaçları yanı sıra toksin bağlayıcı ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirmiştir. Bu yıl düzenlenmiş olan fuarda yurt içi sektör yetkililerinin yanı sıra yabancı katılımcılarında ağırlıklı olarak Bavet standını ziyareti bizleri oldukça memnun etmiştir.

Bavet standında fuar süresince Amlan International yetkilileri ile yerli sektör temsilcilerimiz bir araya gelmiş ve toksin bağlayıcı ürünlerimiz ile ilgili sunumlar beğeniyle takip edilmiştir. Oil-Dri Amerika, Amlan International, taradından NSF-HACCP ve FDA-GMP uyumlu tesilerde in-vivo ve in-vitro etkinliği optimize edilerek üretilmiş olan Calibrin A, polar mikotoksin ve Calibrin Z polar ve non-polar mikotoksinleri canlı sindirim sisteminde 2 dakikadan kısa bir sürede bağlayarak toksinlerin biyoyararlanımını düşürmekte ve böylece kanatlı ve büyükbaş yetiştiriciliğinde mikotoksinlerin zararlı etkileri minimize etmektedir.

After a long break, we as Bavet İlaç, attended the VIV 2013 Exhibition, which was held in Yeşilköy, Istanbul Exhibition Center between 9-11 June 2013 with the participation of 124 domestic and 215 foreign companies. Having been returned to the poultry sector with a strategic decision last year, Bavet Ilaç has introduced the toxin-binding products as well as veterinary drugs in this area.

During exhibition, Amlan International officials and local sector representatives gathered at the Bavet stand and their presentations about our toxin-binding products were followed up with pleasure.With optimised in-vivo and in-vitro activities approved by NSF-HACCP and FDA-GMP compatible plants in Oil-Dri America, Amlan International; Calibrine A binds polar mycotoxin and Calibrin Z binds polar and non-polar mycotoxins in less than 2 minutes in the live digestive system and lowers the bioavaibility of toxins and also mnimize the harmfull effects of mycotoxines in poultry and livestock breeding.