Arı hastalıkları ve arı sağlığı ürünleri konusunda serbest veteriner hekimlerin bu pazarı önemsemesini istiyoruz.

Dünyada 65.4 milyon koloni ile 1.5 milyon ton bal üretilmektedir. Türkiye yaklaşık 5,6 milyon koloni varlığı ile Çin’den sonra 2 sırada yer alırken, bal üretiminde 82.003 ton ile Çin ve Arjantin’den sonra 3. sırada yer almaktadır. Koloni başına düşen verim sıralamasında Çin 46.4 kg ile birinci sırada yer alırken Türkiye 17.8 kg ile 6’cı sırada’dır.

Türkiye’de 5.6 milyon koloni ile şu an olarak 81.144 ton bal üretimi gerçekleştirmiştir. Dünyaarıcılık verileri ile Türkiye verilerini karşılaştırdığımızda bu güne kadar yaklaşık koloni varlığında bal üretiminde Dünyada %30’luk bir artış söz konusudur. Türkiye’de ise koloni miktarında ve bal üretiminde yaklaşık %62’lik bir artış söz konusudur. Türkiye’de kovan başına düşen üretimi dünya standartlarını yakaladığı an, sağlıklı üretim ile ilgili yapılan çalışmalar başarıya ulaşmış demektir.

Son 10 yılda ülkemizdeki kovan varlığı yukarıda da bahsettiğimiz gibi iki katına çıkmış olsa da, sahip olduğumuz bitki varlığı ile övündüğümüz var sayımla kovan başına 17 kg seviyelerde olan verimliliğin dünya kıyaslanmasıyla ne kadar az olduğu görülebilir. Bu bir örnek verecek olursak Kanada’da kovan başına verimlilik 64 kg, Avusturalya’da 55 kg, çok uzağa gitmeden Macaristan’da 40 kg dır. Bal üretiminin düşüklüğü önemli konulardan biri olup, bunun nedenlerini düşünmemiz gerekir. Arıcıların teknik bilgilerinin çok eksik olmaları, kovan bakım hijyenlerinin yetersiz olması, arıların düzenli bakılmadığı, hasat sonrası kovan ve çerçevelerinin hijyenik şekilde saklanmaması bilinçsiz ve rastgele ilaçlar kullanılması hem insan sağlığını hem de arı kovanlarının düzenini bozacak nedenler olarak sıralanabilir.

Arıcılık alanında bir boşluğun olduğunu tespit eden ilaç firmamız bu sektörü iyi bir şekilde değerlendirmek suretiyle arı hastalıklarında kesin net tedavi sağlamak bal ürününde sıfır kalıntı bırakan arı sağlığı ürünlerini pazara sunmuştur. İngiltere’den Vita firmasından ithal edilen ürünleri, arı yetiştiricilerinin kullanımına sunmuştur.

Prof.Dr.Alex Papachristoforou, kongrede bavet ürün sunumu yaptı.

Arıcılığın bir numaralı varroa ektoparazitlerin tedavisinde iki ürün, Hasat sonrası petek güveleri ile mücadelesinde bir ürün, arıların mevsimsel beslenmesinde bir ürün, arıların nosema mücadelesinde bir ürün, arıların oğul yapmalarında oğul çekiçi bir ürünleri ile sağlıklı arı yetiştirmek, insanların sağlıklı bal yemelerini sağlamak birincil hedefimiz olacaktır.

Diğer önemli bir konu, Türkiye geneli serbest veteriner hekim meslektaşlarımızın, arı hastalıkları ve arı sağlığı ürünleri konusuna çok ilgi göstermemektedirler. Avrupa Birliği uyum yasaları doğrultusunda, Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliğinin tam olarak uygulama sürecine girmesi ile arı sağlığı ürünlerinin satışı veteriner hekimlere zorunlu olarak geçişi olacaktır.