Bavet ilaç, 10. Veteriner İç Hastalıkları Kongresinde Altın Sponsor oldu.

Bavet ilaç Satış Müdürü, altın sponsor olarak katıldıkları İç Hastalıkları Kongresi için “Firmamız, uluslararası katılımlı böylesine donanımlı bir kongrede Altın Sponsor olarak veteriner hekimlik mesleğine her yönü ile destek verdiğini gösterdi” dedi. 10. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 27-29 Haziran 2013 tarihinde Ürgüp/Kapadokya’da düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yürütülen kongrede; Veteriner İç Hastalıkları alanında en son araştırma ve makaleler Türkiye’deki iç hastalıkları Anabilim dalı öğretim elamanları ile paylaşıldı.

Ayrıca yeni gelişmelerin tartışılarak bilgi ve tecrübeler katılımcılara aktarıldı. Bilimsel ve sosyal bir atmosfer temin edilerek ülkemizin her köşesinden gelen pratisyen veteriner hekimlerle bu geniş bilgiler paylaşılarak mesleki yönden de aydınlatıldı. Bu kongre kapsamında yurtiçi ve yurtdışından değerli bilim insanları çağrılı tebliğlerle güncel konularda bilgi ve birikimlerini aktardılar. Bu sayede ülkemiz araştırmacıları için bilgi birikimi alışverişi ortamı da sağlanmış oldu. Özellikle bu birikimlerin serbest veteriner hekimlerle paylaşması açısından kongre olumlu olarak geçti.

Bavet Satış Müdürü, açıklamasında “Bavet ilaç, uluslararası katılımlı böylesine donanımlı bir kongrede Altın Sponsor olarak veteriner hekimlik mesleğine her yönü ile destek verdiğini gösterdi” dedi.