Bavet ilaç, 10. Veteriner İç Hastalıkları Kongresinde Altın Sponsor oldu.

Bavet ilaç Satış Müdürü, altın sponsor olarak katıldıkları İç Hastalıkları Kongresi için “Firmamız, uluslararası katılımlı böylesine donanımlı bir kongrede Altın Sponsor olarak veteriner hekimlik mesleğine her yönü ile destek verdiğini gösterdi” dedi. 10. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 27-29 Haziran 2013 tarihinde Ürgüp/Kapadokya’da düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yürütülen kongrede; Veteriner İç Hastalıkları alanında en son araştırma ve makaleler Türkiye’deki iç hastalıkları Anabilim dalı öğretim elamanları ile paylaşıldı.

Ayrıca yeni gelişmelerin tartışılarak bilgi ve tecrübeler katılımcılara aktarıldı. Bilimsel ve sosyal bir atmosfer temin edilerek ülkemizin her köşesinden gelen pratisyen veteriner hekimlerle bu geniş bilgiler paylaşılarak mesleki yönden de aydınlatıldı. Bu kongre kapsamında yurtiçi ve yurtdışından değerli bilim insanları çağrılı tebliğlerle güncel konularda bilgi ve birikimlerini aktardılar. Bu sayede ülkemiz araştırmacıları için bilgi birikimi alışverişi ortamı da sağlanmış oldu. Özellikle bu birikimlerin serbest veteriner hekimlerle paylaşması açısından kongre olumlu olarak geçti.

Bavet Satış Müdürü, açıklamasında “Bavet ilaç, uluslararası katılımlı böylesine donanımlı bir kongrede Altın Sponsor olarak veteriner hekimlik mesleğine her yönü ile destek verdiğini gösterdi” dedi.

Bavet ilaç, was the Gold Sponsor in 10.Veterinary Internal Diseases Congress

Bavet Pharmaceutical Sales Manager said “Our company showed its’ support to veterinary profession by participating in such a well-equipped congress, as a Gold Sponsor. The 10th Veterinary Internal Medicine Congress was held in Ürgüp / Cappadocia on 27-29 June 2013. At the congress held by Erciyes University Veterinary Faculty Department of Internal Medicine; the latest researchs and articles about Veterinary Internal Medicine in Turkey was shared with the participants.

These informations are shared with veterinarians coming from all over the country. Within the scope of this congress, precious scientists from the country and abroad shared their knowledge and know-how with the veterinarians. This also provided an environment for information exchange for our country’s researchers. Especially the congress was positive in terms of sharing these savings with veterinarians.

Bavet Sales Manager, said “Our company showed its’ support to veterinary profession by participating in such a well-equipped congress, as a Gold Sponsor”.