Bavet ilaç, 10. Uluslararası Katılımlı Veteriner İç Hastalıkları Kongresi’ne Altın Sponsor olarak, veteriner hekimlik mesleğine her yönü ile destek verdiğini bir kez daha kanıtladı.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yürütülen, 10. Uluslararası Katılımlı Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 27-29 Haziran 2013 tarihlerinde Ürgüp, Kapadokya’da düzenlendi.

Türkiye’den ve dünyadan veteriner iç hastalıkları konularında uzman öğretim elemanlarını bir araya getiren kongrede, veteriner iç hastalıkları alanında en son araştırma ve makaleler paylaşıldı. Veteriner iç hastalıklarında yeni gelişmelerin tartışıldığı, bilgi ve tecrübelerin paylaşılıp aktarıldığı bilimsel ve sosyal bir atmosferin yaşandığı kongreye, ülkemizin her köşesinden pratisyen veteriner hekimler de katılım gösterip, bilgilerini paylaşma ve bu konularda mesleki yönden de aydınlanma şansına  kavuştular. Bu kongre kapsamında yurt içi ve yurt dışından değerli bilim insanları çağrılı tebliğlerle güncel konularda bilgi ve birikimlerini aktardı. Bu sayede ülkemiz araştırmacıları için bilgi birikimi alışverişi ortamı da sağlanmış oldu.

Türkiye’nin her bölgesinden kongreye katılan serbest veteriner hekimler, özellikle kendi bölgelerinde gördükleri hastalıkları hocalarıyla tartıştılar, onların bu konulardaki görüşlerini alarak, tedavi yöntemlerini değerlendirme fırsatı buldular. Ayrıca bu kongrenin önemli gündem maddelerinden bir tanesi de, yetiştiricilerin büyük ve küçük hayvan salgın hastalıkları açısından bilinçlendirilmesi ve meydana gelebilecek salgın hastalıkların ortaya çıkmaması için önceden alınacak tedbirlerin önerilmesi oldu.

Çok büyük bir özveri ile hazırlanmış olan bu kongrede, Bavet İlaç da açmış olduğu standında pet sağlığı ile ilgili ilaçlarını ve broşürlerini veteriner hekimler ile paylaştı. Hekimlerden yoğun ilgi gören stantta, Bavet’in pet sağlığı ilaçlarının güncelliği ile ilgili görüşler ve değerlendirmeler paylaşılarak, ilaçların kullanımından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Veteriner hekimlerin konular, katılım ve stant  hakkındaki görüşleri değerlendirildiğinde, kongrenin son derece faydalı geçtiği sonucu ortaya çıkmıştır.

Bavet İlaç da böylesine bilimsel bir kongrede “Altın Sponsor” olarak veteriner hekimlik mesleğine her yönü ile destek verdiğini göstermiş, saha için üretmiş olduğu ilaçlarla her zaman serbest veteriner hekimlerin yanında olmanın dışında, bilime ve bilimsel kongrelere de destek olarak sektördeki varlığını ve güçlülüğünü sürdüreceği bilgisini paylaşmıştır.